ÜYELİK ŞARTLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SİCİL KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

01

*Vergi levhası fotokopisi

*Nufus Cüzdan fotokopisi

FOTOĞRAFÇILAR ODASINA KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

ODAYA KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

*Esnaf Sicil Tastiknamesi 

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

*4 Adet Vesikalık Fotoğraf 

*Vergi Levhası Fotokopisi

ile odaya kayıt için müracaat edilir. 

Yükümlülükler 

*Her üye Meslek Odası tarafından belirlenmiş mesleki teamüllere uymakla yükümlüdür.

*Üyelerimiz her yıl Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından belirlenen yıllık üye aidatlarını zamanında ödemek zorundadırlar.

*Üyeler adres ve kişisel bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri en kısa zamanda Oda’ya bildirmelidir. 

*İşyeri kapanışları en geç 30 gün içerisinde Oda’ya bildirilmelidir.

*Üyeler, kanunla belirlenen zamanlarda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarına katılıp, oy kullanmakla yükümlüdürler.

Üyelikten Ayrılma 

1-Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

2-Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.(İstanbul ili hudutları dışına çıkmak)

3-Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

4-Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

ÜYELİKTEN AYRILIRKEN İSTENEN BELGELER

1.    Vergi  mükellefiyetinin sona erdiğini gösteren terk mükellef belgesi.

2.    Odadan kaydının silinmesini talep eden dilekçe.

3.    Vefat eden üyelerin varisleri tarafından şahsa ait ölüm defin suretinin getirilmesi.